BroMargo

ROSS / COBB / wielkopolskie

BroMargo posiada dwa zakłady wylęgowe wyposażone w technologię firmy Chick Master.

Większość piskląt trafia do ferm tuczu na terenie całej Polski. Duże, jednowiekowe stada reprodukcyjne umożliwiają krótki czas zbioru partii jaj przeznaczonych nawet dla nawet największych odbiorców. Jednolite jakościowo, wyrównane partie piskląt są ważnym czynnikiem wspierającym wynik na fermach tuczu. Zakłady wylęgowe BroMargo oferują dodatkowe usługi w postaci szczepień profilaktycznych przeciw IB, ND, MD i IBD, pozostawiając decyzje co do zakresu szczepień klientom. Stały kontakt z odbiorcą piskląt, wgląd w szczegóły sytuacji na jego fermie umożliwia wymianę doświadczeń i informacji pomiędzy farmerem i przedstawicielem dostawcy piskląt

BroMargo Sp. z o.o.
Margońska Wieś 42a
64-830 Margonin, woj. wielopolskie
tel.: 67 283 51 52
tel.: 67 283 51 59
e-mail: bromargo@po.home.pl
www.bromargo.net