Gospodarstwo Rolne Daniel Tutka

Pisklęte gęsie / wielkopolskie

Ingor Gospodarstwo Rolne Daniel Tutka oferuje hodowcom z województwa w wielkopolskiego pisklęta gęsie.

Gospodarstwo Rolne Daniel Tutka

ZWD Stare Polichno
Młyńska 22
66-431 Santok
tel. 95/731-65-03

www.bolemin.pl