King Chicken

ROSS 308 / COBB 500 / wielkopolskie

King Chicken Sp. z o.o. ZWD Śliwno zajmuje się lęgiem i sprzedażą piskląt brojlera kurzego opierając się na najnowszej serii aparatów lęgowych i klujnikowych PETER SIME S-LINE.

 

Nowa technologia lęgów oparta na „Biologicznej Reakcji Zarodka”. Zapewnienie zarodkom odpowiedniej ilości O2 BIOS-24S BIOS-8H. Pisklęta rasy COBB 500 oraz ROSS 308. King Chicken Sp. z o.o. ZWD Śliwno posiada certyfikowany obiekt i transport. Certyfikaty IKB, QS w trakcie RED TRACTOR i INTEGRA.

King Chicken Sp. z o.o. ZWD Śliwno

Zakład Wylęgu Drobiu
Śliwno 74 B
64-316 Kuślin,
tel. 61/291-90-01, Danuta Jabłońska tel. 793-954-600
www.kingchicken24.pl
biuro@kingchicken24.pl