Midrob

ROSS 308 / śląskie

Zakład Wylęgu Drobiu Midrob – Fermy Drobiu Urszula i Jacek Mikoda działają jako firma rodzinna nieprzerwanie od 1985 roku.

Firma działa w oparciu o najnowsze technologie i aparaty lęgowe Firmy Petersie, posiada oddzielne tunele produkcyjne do lęgu piskląt brojlerów i piskląt kury nioski, dzięki czemu w ciągu 3 dni jest w stanie dostarczyć 200 tys. szt. kur niosek w dwóch wylęgach po 100.000 szt. Jedno-wsadowe aparaty lęgowe, pełny monitoring i kontrola procesu lęgu, własny specjalistyczny transport i ścisły nadzór nad fermami reprodukcyjnymi gwarantują utrzymanie stałej, wysokiej jakości piskląt.

Zakład Wylęgu Drobiu

ul. Pańska

43-330 Wilamowice

tel. +48 033 845 95 43
http://www.midrob.pl