Cedrob S.A.

ROSS 308 / COBB 500 / warmińsko-mazurskie

Cedrob S.A. oferuje hodwcom jednodniowe pisklęta kurze nieśne i brojlerowskie.

Łączny nakład jaj w 3 zakładach lęgowych to 4mln jaj tygodniowo czyli 205 mln jaj rocznie.

Cedrob S.A.

Wylęgarnia Piskląt w Mławie
ul. Nowoleśna 3,
06-500 Mława
tel. 23/654/33/15
Wylęgarnia Piskląt w Pawłowie
06-516 Szydłowo
tel.: 23/655-42-10
Wylęgarnia Piskląt w Skarżynku
06-456 Ojrzeń
tel.: 23/680-70-00