Działy Specjalne Produkcji Rolnej Wylęgarnia Drobiu Magdalena Koncka

mazowieckie, ROSS 308

Działy Specjalne Produkcji Rolnej Wylęgarnia Drobiu Magdalena Koncka działa na terenie województwa mazowieckiego, zajmuje sie lęgnie. piskląt kurzych brojlerowskich.

Zdolność produkcyjna zakładu wynosi 160 tysięcy piskląt tygodniowo.

Działy Specjalne Produkcji Rolnej Wylęgarnia Drobiu Magdalena Koncka

ul. Gośniewska 37
05-660 Warka
tel. 667-30-50