Gospodarstwo Rolne Zakład Wylęgu Drobiu Bazar

ROSS 308 / Pisklęte gęsie / Dominant Sussex D 104 / Dominant Barred D 959 / Dominant Partridge D 300 / Dominant Blue / Dominant Black / mazowieckie

Gospodarstwo Rolne Zakład Wylęgu Drobiu Bazar Sp. z o.o. oferuje hodowcom z terenu województwa mazowieckiego

pisklęta kurze brojlerowskie: Ross 308, pisklęta kurze nieśne oraz pisklęta kurze ogólnoużytkowe: Dominant Blue, Dominant Barred, Dominant Sussex, Dominant Black, Dominant D 300, zółtonóżka kuropatwiana. Zakład działa od 1993 roku. Dodatkowo oferuje seksowanie piskląt, profilaktykę weterynaryjną, kredyt kupiecki, kontraktację oraz bezpłatny transport.

Gospodarstwo Rolne Zakład Wylęgu Drobiu Bazar Sp. z o.o.
Bazar

06-200 Maków Mazowiecki
tel. 29/717-13-72