Park Drobiarski Zakład Wylęgu Drobiu w Śmiłowie

ROSS 308 / wielkopolskie

Park Drobiarski Sp. z o.o. Zakład Wylęgu Drobiu w Śmiłowie Wylęgarnia piskląt Park Drobiarski powstała w 2003 r.

Obecnie zakład wylęgowy produkuje 90 milionów piskląt rocznie – pisklęta brojlera kurzego Ross 308. Najwyższy poziom jakości piskląt oparty jest o bazę surowcową i budowę nowych, w pełni zautomatyzowanych ferm reprodukcyjnych dostarczających surowce do wylęgarni. Wylęgarnia korzysta z aparatów lęgowych i klujnikowych belgijskiej firmy Petersime – światowego lidera w dziedzinie aparatów wylęgowych i systemów sterowania inkubacją. Park Drobiarski aktywnie uczestniczy w programie C.H.I.C.K (Ceva Hatchery Immunisation Control Keys), który ma na celu podnoszenie jakości szczepień w zakładach wylęgu drobiu. Na terenie Parku Drobiarskiego działa nowoczesny gabinet weterynaryjny, któremu przewodzi zespół doświadczonych lekarzy weterynarii, pozostający w stałej konsultacji z renomowanymi producentami szczepionek.
Regularny monitoring serologiczny statusu zdrowotnego stad rodzicielskich, a także ciągła ocena jakości przeprowadzonych szczepień jest gwarancją zakupu zdrowych, najwyższej jakości i w pełni zabezpieczonych przez przeciwciała matczyne- piskląt. Nowoczesne technologie, profesjonalne zaplecze oraz własne fermy brojlera pozwalają na pełną kontrolę wylężonych piskląt.

Park Drobiarski Sp. z o.o.

Śmiłowo, ul. Pilska 36
64-810 Kaczory, woj, wielkopolskie
tel. 667-984-463 ,
parkdrobiarski@park-drobiarski.pl
prydellek@park-drobiarski.pl
www.park-drobiarski.pl