Zakład Wylęgu Drobiu Zdrowy Kurczak

ROSS 308 / mazowieckie

Wylęgarnia Drobiu Zdrowy Kurczak

Zakład Wylęgu Drobiu Zdrowy Kurczak jest firmą rodzinną zarządzaną przez lekarza weterynarii p. Jacka Czajkowskiego.

Zakład Wylęgu Drobiu Zdrowy Kurczak prowadzi wylęg piskląt brojlerowskich Ross 308, materiał zarodowy oparty głównie na własnych stadach reprodukcyjnych. Pozostałe stada reprodukcyjne, które dostarczają jaja do wylęgarni Zdrowy Kurczak mają taki sam, pełny program szczepień oraz są pod opieką lekarza weterynarii specjalisty chorób drobiu – p. Jacka Czajkowskiego. Pozwala to na produkcję bardzo odpornych, wyrównanych i szybkorosnących piskląt. ZW Drobiu Zdrowy Kurczak przeprowadza szczepienia na życzenie klieta: IB , IB rozszerzone, Mareka, Rewiroza. Posiada własna nowoczesna flotę transportową piskląt. Jednorazowo może dostarczyć ok. 115 tysięcy sztuk piskląt.

Zdrowy Kurczak S.C. Zakład Wylęgu Drobiu

Stok Ruski 81
08-140 Stok Ruski (okolice Siedlec)
woj. mazowieckie
www – wylegarnia-drobiu.com.pl
Zamówienia piskląt:
Jacek Czajkowski tel 792-606-060
biuro@zdrowykurczak.pl